TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Çiçeğin Sevgisi

Çiçeğin sevgisi
3 Mart 2014, 15:02


Çiçeğin sevgisi

Çiçeğin sevgisi, mana yazılarımdan,
Çiçeğin sevgisi, Alevilikte, sevgiyi var eden, sevgiyi ölümsüz eden yoktan vara getiren, şerbetini tattığında, dersin ne hikmettir, arının balını tattığında dersin ne hikmettir, bin bir ismi olan, ya hü ya hak ya Ali , bin bir sevgiler sunan, ne hikmettir, bin bir çiçekten aşkın var eden, hikmetin var eden, sana varlığından bir hazine sunan, görmez misin, inkar eder misin, ya sevdiği için uğruna serini vereni, kalbini avucuna bırakanı görmez misin, sevda çöllerinde susuzluğu çekenleri görmez misin, ol alinin evlatları ol ker beladan belinden yolundan diyenleri görmez misin, arıları görür müsün, ağacı olmayan gülü çiçeği olmayan yerlerde kalır mı, bağını arar bahçeni arar yakınlığını arar, gelir sırların var eyler,

Çiçeğin sevgisi, mana olarak Allah size sevin dedi sevmenizi istedi, günahlarınızı bağışlamak için evvel yolunda yol olmanızı yolunda ölmenizi istedi, Allah merhametlidir, af edendir, Allah günah işleme der, incitme kırma kıyma der, sevgisiz kalan günah işler der, sevsin diye günah işlemesin diye kâinatı bağışladı ,birde hakka yürüdüğünde cennetini bağışladı, sevdiğini sevmesini istedi, sevdiğini sev dedi, Muhammedîn sevdiğini sev, aliyi seven alinin evlatlarını sever benim tenimden terimden dedi, sevdi, sevmeni istedi, İslam sevgi dinidir, evveli olan Aleviliktir , Alevilik temelidir, İslam sancagidir,tarihin evrensel bakisi islimdir Aleviliktir, arisin huzurun kurtuluşun der kaynağı aydınlatmış ol noktada b sırların, nübüvvetin aşkı ile hü İslam diye gerçeğin kur ´anda delil olarak göstermiştir, kuranın göstergesidir,

Çiçeğin sevgisi, ehlibeytin sevgisidir der, hasan hüseyninin sevgisidir der, zikredilen bin bir ismi ile anlamaktır örnektir, sana verilen cevaptır ,malum evvel Allah’ı sevmek Allah ile ol resulünün nebiyi ol Muhammedî ,Allah eyvallah der, aliyi muhammenden ayırma, hasan hüseyniden ayrılmaz, sevginin temelinde, tohumun düşmesidir, toprak ananın bağrını açması ile ,dünyaya kâinatına hakka teslim bırakmasıdır, sağlam eldesin der, sağlamsın sahiplenen koruyacaktır gözleri kadar, uğruna canin feda edecektir, sevgi yolundan ayrılmayacaktır,

Çiçeğin sevgisi, Allaha sığınmak Muhammed aliye hanesi ehlibeytin sığınmaktır, Bağlanmak sevdiklerinden ayrılmamaktır, canından daha fazla sevmektir,

Çiçeğin sevgisi, der mana olarak sevmeyen iman edemez, ikrarın bilmez, hakka Şart koşul sunar karşılığını bekler o yezittir der, ,der ehlibeytim bendendir, iman edendir mümindir, inanandır, evveli inanmışlardan olandır, kün olduğunda, kalbin ile başın ayağı ile vücuttun yolunda ,yolun sürdüğün sevgi inancın, boşa uğratmayan kuru çöle uğratmayan çorak bataklık bir inanç olmayandır, imgelemeler tasavvufi ,ve ol Divan’ı hikmette ise zahiren batı nen yanında ise ışığında der, asama vardır, sevgisinde der aşama vardır aşama imtihandır, Ihsan-i Kâmil’i mürşidin denilen mertebeye ol pire ulaşmak bile, Allah sevgisi ile tamimiyle kalp ile ,gönül ile hâkim olmaktır der, gizli hazinelerin çıkması bile sevgi kavramında ,büyük önem verir, der bütün sevgiler sevgi üzerine inancın inşa ettiler ,kur ‘anda aydınlandılar bir vücut buldular,

Çiçeğin sevgisi, toprağı uludur der, tohumun zümresi haktir der, yeşermesi sevgidir der, çiçek açması yürekleri karanlıktan kurtarır, bataklıktan kurtarır, Allah Muhammed aliye yoluna kavuşturur, Allah dostlarına yakınlık hissettirir yakınlığından ayırmaz, yakınlığına kavuşturur, kebeyi içinde bulundurur, hakkı içinde bulundurur, sevdiğini hidayetine erdrien,pirler aşkına pir Teslim Abdal aşkına pir ocağımdan seyid pir benlim abdal hak aşkına Allah eyvallah gerçeğe hü, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR