TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Toprağın Özverisi

Toprağın özverisi,
18 Şubat 2014, 22:54

Toprağın özverisi,

Toprağın özverisi, mana yazılarımdan, Toprağın özverisi,
Alevilikte toprak anadır, özverisi, getirdiği belinden yolunda olan evlatlarıdır, gelen yolundan yoluna bağlı evlatlarıdır, çalışan emek veren ,alın teri döken, elin hakka yetiren, çırasın uyartan aşkına, çalmayan yolsuz olmayan yolsuzluklara karışmayan, annesinin sütünü ak bilen helal ettiren, engel ,namuslu şerefiyle yaşayan ,tanımayan, elinden geleni yapabilmektir, bir engelli olabilir, engelli olmak,

Toprağın özverisi olduğunu hatırlatır, engeli tanımamasını yüreğinden hisseder, azmi takdir toplar, tekbiri kendinde bilir, takdiri halktan alır hakka yürür, evladına bakar evlatlarını korur, aç sus bırakmaz, bir engelli olmasına rağmen, eğitimin alır tamamlar ,eğitimini verir tamamlatır, ve ailesinden olanların eğitim giderlerini karşılar Ağır şartlarda ayakta durmaya çalışır, zalime zulmüne boyun eğmez, yolun yeziti olmaz sözlerinde doğru olur doğruluktan kaçmaz, yanlışlık yapmaktan kaçınır, ince gönüllüdür, engindir , gönül kırmaz Kâbe yıkmaz, çalıştığı gelirle ayakta durur, muhtaç olmamayı görsetir,minnete düşmemeyi görsetir,ibret alınması gereken ,engelli olduğu halde nelerin yapabileceğini başarabileceğini gör setir, kendi yardım almadan, yardımın verebilen çalışmalarında kendi imkânlarını yaratan, güzelleştiren büyük cabaları ile bağlı kalan, sergileyen çalışmalarına dikkatlerden kaçılmamasını görse tendir,

Toprağın özverisi, engellilerin yaptığı okul var, yaptığı kuyu var, çeşme var ,yaptigi el işleri var, malzemeleri işleyip yola getiren, gücünü nispetinde kudretinden kanından alan, cesareti kanında gören azizliğin çalışmasını yöresel, ülkesel dünyevi çalışma haline getiren temsilcileridir, adına şükranlarla arz edilen aydınlığın ,eşitliğin önderliğindeki görkemli savunması kurtuluş haklarını ulusal bilincine dayandıran, azizliğin ruhu elleriyle irade-i sabit kılan, müdafaa meşrura hakların savunucusu ,tecavüzlere kaşı müdafaa hareket eden azimle müyesser vücuttun idare usulü mukadderatını bizzat esasin müstenittir irşat-in vücuttu egemenliğin devrimleriyle nübüvvetin bağlılığın şuuruna sahip olan hürriyetin dayanışmasıyla adaletin ferdi olandır,

Toprağın özverisi, en zengin zihnidir kalbin ol ruhun manda, kutsal bir birlik vardır ol hazinedir, özünü dilini kültürün medeniyetin yetmiş iki milletin ferdini bir vücut da yüksek tutar, ulusallığın yapısın temelin çatısın korunacağını bilir, iman ahlak yapısının Aydın vasıtasından faydalanan, yüksek istiklalini koruyan, zulmün zalimin nefsine tapanların belden aşağı düşleyenlerin boyunduruğundan kurtulandır, Toprağın özverisi, cehaletten kurtulan, cahil değildir, kandırılamaz, mana olarak, kılların efendisindenim demez,, toprak vatanım der, toprak anam der, toprak huzurun mütehassisin vatandaş bilincin en ufak zerrece halin tespit eder bilir ,toprak üzerine doğan güneşin nübüvvetin ahenktir, azametli azimin kuvvetin tesiri şahdamarından yakının kıldığı hak bildigin, kalp merhametinin arzuhallerin paklığı ile ,temiz safha açan ,şek şüphede kendin görmeyen, tarihinde yaşamı boyunca yeni sayfalar açarak, geçmişi ile geleceğinde alnı ak ilham ettiği pir nefesin verdiği huzurunda darını bulan didarına erendir hak eyvallah ya hü bismişah Allah eyvallah, Pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile seyid pir benlim abdal aşk ile Allah eyvallah, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR