TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Dalın Özverisi

Dalın özverisi
27 Şubat 2014, 20:54


Dalın özverisi

Dalın özverisi, mana yazılarımdan,
Alevilikte, Dalın özverisi verilen sorulara hızla cevap veren doğru veren, sorumluklarını bilen, ilgileri üzerinde toplayan, yolunu yol edene yol bağlayan, irşadın eri yolun piridir, Mürşit’i kâmildir, belden yoldan geleni özü ile bağlayan, kendinde güveni bulduran, insani vardır amaçları, emanetlerin uğruna yaşar, amaçları uğruna nefes alır, doğruluktan vaz geçmez fedakârlık eder, çalışır alın teri döker disiplinlidir, kendi zorunlukların görür ölçülmesini bilir. Kalemi ol derya kudretin, kelamullah, ol piri hak nefesin, manasını manevi medeniyetin desteklerini bilir esirgemez, sessizliğini bozar ses verir, sevgi cağlar, sel olur sevgisi, yurdum vatanım toprağım atam diyen, ol nurun direği her ilmek ile sevgi dokuyan, cihanda oluşan çıbanın yarasın, dertsizliğin görür bilir, umut tezgâhına umut olur, haksızlığa karşı, zulme karşı gelir, kanlı yezit hükmüne dur der, dalın özverisi, yolları bir ömürdür, içinde yangın, gönül şehrini tarif eder,

Dalın özverisi, yaşamın manada kolaylaştırmasını önerir, yaşamın dışına çıkan insanlık dişi olması cağında suç işlenmesidir kabul edilemez, yolun yezitti olan, bilgi cağında değildir, manada yerler gökler der, boş değildir, boşluğu dolduranlar boş kalmayacaktır, bak gerçeği gör direk kat kat nasıl yükselmiştir, manada ol sırları Alinin vücutlunda gizlidir der, softa oturan yezit bilmeyen gerçeği dalın özverisi değildir, ölmeden evvel ölen değildir, yezit lanetli kalandır, hak zikredilmektedir, gördüğün sıfatlar verilen sıfatta hakkın sıfatlarındandır, eşyalara bak ve yeri göğün der ve kâinatın aşkına bak, nübüvvetin hak kılan, ol güneş sisteminde ay sisteminde bakan kendini nurundan alan, mana olarak, bir kopyası gibidir der, güzelliklerini gören ol güzellikleri Allah dostundan alır, kapalı sandığın acar, ol sırlarına erer çözer, manada yol yarattık, belinden gelen yolumuz sürüsün diye,

Dalın özverisi. Ol der yıldızlarla donattık, nübüvvetin olduğu noktada biz kendimizi vücutlunda kıldık, mana olarak, Cafer Sadık’ın ilim biliminde piri makamında sultanlığın halifeliğin, imam etliğin, âlim olan der Allah’ın takdiridir, kani şehitlerin kanandandır ol mürekkebi ol zerredendir der, mealen, manada ise, ölümsüz kılınan diridir, hak eyvallah ali abadan ali abanın aşkına hak Muhammed aliden ol diri birliğin akşına pir Teslim Abdal ocağımdan Allah eyvallah yolun eri seyid pir benlim abdal Allah eyvallah hak ile yazan seyid benlim abdal,

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR