TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Kızılbaş İkrarı

Kızılbaş ikrarı

12 Nisan 2014, 19:41


Kızılbaş ikrarı

Kızılbaş ikrarı, mana yazılarımdan, Alevilikte , Kızılbaş ikrarı, Kızılbaşlık Aleviliğin kendisinden başka bir şey değildir der, Kızılbaşlık Aleviliktir Aliye bağlılıktır hak Muhammed Aliden olmaktır emanetinden olmaktır, kavramına sahip bil cık sahip bilen çıkanlar ile ol yaşa yaşat, manada ise uhut da savaşına der örnek verir, Hz. ali peygambere siper ettiği koruduğu savaşçısı olduğu maksadıyla başından yara almıştır kızıl bezle sarmıştır, düldüle bindiğinde zülfü karın çektiğine savaş alanında benden olanı biçmeyim kıymayım telef olmasın diye, kendine bağlı olanlar başlarına Kızılbaş kızıl renken giymişlerdir, Aliden olduklarını göstermiştir, manada ise sıffın savaşını anlatır Hz. alinin taraftarları başlarına kırmızı başlık almışlardır takmışlardır ya Ali sendeniz senin ordusundanız biatimiz sanadır demişlerdir ve bu savaşlar tarihinde ise kızıllaş olmanın getirdiği ifadesi kazanılmıştır, gerçeği bilmeyenler ise, Alevileri aşağılamak amaçlarıyla kullanmış olduğu bir terimdir, manada ise Aleviler asla aşağılanamaz, Aleviler üstündür, manada ise hak buyurur, yeryüzünü ben ehlibeytime bağışaldım, mana olarak Muhammed der, ya Ali güneşe bak kızıl, başına bak kızıl nübüvvet nurumuz kızıl, kalbine bak diline bak kızıl etine tırnağına bak kızıl ya Ali kalbimize bak kızıl ya Ali Allah seni ordunu senden olanı muzaffer eylesin kırklar ceminde ise Muhammed elifi tacın kızıl tacın başından indirir der der ben kulum beni kul kabul edenin aşkına, Kızıl taç kırklarda Alinin başına gelir,orada kırk kişinin başında Kızıl tacın bir olmasıdır, manada ise, bak Kızılbaşlık nedir bilmek istersen Muhammedîn başından ucan Kızıl taç değimlidir Ol tac elif-i Kızıl tac, konan alinin başına, Hz. hünkar hacı bektaşın veliliğinde ise, manada der, kızıl taç geldi kondu başına ucan taç idi ol taç kırklara alinin başına konan idi, ol taç bölünen bele, sahip çıkmak kaldı beline sahip çıkmak kaldı eline diline, hünkâr sultan Bektaşı veli sultan seslendi, ol taç bizdedir, Kızılbaşız, Kızılbaşlar, biz bu yolu güderiz, ikrara bağlıyız manada ise, yol hak Muhammed Alidir yol Hüseyin yoludur, ikrar ele dile bel sahip olmaktır sahip kalmaktır, rehber mürşit pirin huzurunda olmaktır ulu divanda yüce divanda kırklar cemiden cem olmaktır ceme girmektir, ikrarı güdenler gider yolun sürenler gider, tenin terin incitmeyenler gider, ikrar veren ikrarından dönerse başı gide, başını zülfü kar düşüre ikrarı hak ola ikrarı il ebet kala, ikrarı pir piri haydar haydarı karar imamlar şahı imamına kırkların şahı Aliye Allahın Arslanı yerin göğün atası bildiği babası eli yüzü suyu hürmetine hak eyvallah Allah ikrarı hak ola kadim kala sırra kadim basanlar hak ola dört kapıdan kırklara yürüye alnı ak ola yüzlerin kararacağı günde yüzleri kararmaya nübüvveti ola ol nübüvvetin aşkına, lanet olsun yolun yezitıne lanet okundu yolun yezidine, dört can bir araya gelir dört can bir olur, mürebbi musahibin bulur bir olur can canın bulur bir olur aşığın maşuğuna, zahirin batınına hakkı hak gören aynen şahdamarından yakınına hakkın kebesinde ol beytülahın zikredenler yüzüne secde eşiğine secde ederler serinden geçenlerin aşkına hak eyvallah hu aşkına ibadet meydani cem evidir cem olanlar, gerçeklerden ayrılmaz olanlar gerçeklerden kıl payı ayrılmayanlar aşkın ikrarı hak imamların ikrarından ola, İmam Cafer-i Sadık yolu mehdi sahip zamanın ikrarından ola, ikrarın bilen kutsaldır mukaddestir güneş gibi ay gibi gün gibidir nübüvvetin aşkına, belden yoldan gelen seven sevilen Aliden olanın aşkına Ali şiasın aşkına Cafer-i sadıkın aşkına ol kutb-ı cihanın ikrarı Kızılbaşın aşkına, hünkarı sultan hacı Bektaş veli ol velayetin vilayetin aşkına aşk ile ikrarı Ayn’ül on iki hizmetin aşkına kırkların aşkına aşk ile hü

Rehber- Mürşit :Hz. Muhammed aşkına Rehber (Pir) :Hz. Ali

Gözcü :Cebrail Ol Musaffa aşkına

Çırağcı :Cebir-ül Ensari aşkına

Zakir :Bilal Habeş aşkına

Faraş (Süpürgeci) :Selmanı Piri Pak aşkına

İznikçi :Hüzeymetül Ensari aşkına

Kurbancı : Mahmudül Ensari aşkına

Sakacı : İmam Hüseyin aşkına

Peyik : Amri Eyyar aşkına

Semahçı : Ebuzer Gıfari aşkına

İbriktar : Gulamı Kamber aşkına

*Hz.Allah

*Hz.muhammed

*Hz. Ali

*Hz. Fatıma

*Hz. Hasan

*Hz. Hüseyin

*Hz.zeynal abidin

*Hz.muhammed bakır

*Hz.cafer sadik

*Hz.musa kazim

*Hz. ali riza

*Hz. muhammed taki

*Hz.Aliyyel naki

*Hz.Hasanül askeri

*Hz.muhammed mehdi sahib zaman

aşkına aşk ile ikrarın aşkına aşk ile hü

ikrari hak oniki post askina hü

On İki Hizmetleri Kim Beyan İder se aşkına aşk ile ikrarına

1.

Tarikatçı

: Hz. Hasan Mücteba

2.

Davetçi

: Hz. Hüseyin Desti Kerbela

3.

Saki

: Hallacı Mansur

4.

Zakir

: Seyyid Nesimi

5.

İbriktar

: Sarı İsmail

6.

Gözcü

: Karaca Ahmed

7.

Cerağcı

: Kara Pipabat Sultan

8.

Sofracı

: Garip Musa Sultan

9.

Meydancı

: Barak Baba

10.

Ferraş

: Resul Baba Sultan

11.

Pervane

: Taptuk Emre

12.

Kapıcı

: Güvenç Aptal

hünkâr hacı Bektaşi veliden gelen Bektaşilik aşkına aşk ile

ol on iki hizmetin aşkına aşk ile ikrarınız hak ola

dede aşkına ,rehber aşkına, gözcü aşkına ,Zakir aşkına ,faraş aşkına aysak aşkına, kurbancı aşkına,

pervaz-i aşkına, peyk aşkına, iznikci ol cem aşkına, çerağcı aşkına, bekci aşkına, aşk ile ikrarı hak olanlar ikrarından dönmeye, dönene lanet okundu lanet olsun yezitte,

pir Teslim Abdal ocağımdan Allah eyvallah hak eyvallah ikrarınız hak ola seyid pir benlim abdal hak eyvallah ikrarınız hak ola, yoldan dönene lanet ola yolun yezidine lanet okundu lanet olsun, mümine ya Ali ya hak Muhammed Ali gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR