TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Çiçeğin Özverisi

Çiçeğin özverisi
Çiçeğin özverisi, mana yazılarımdan

Alevilikte, pir makamına yürüyen, irşat edilene, belirli bir yere gelmesi istenilir, bir doktor düşünün, bir hastayı elinden geldiği kadar kurtarmak için seferber ilan eden kendini, geceyi gündüze katan, hastasını düşünen hastanın tedavi alanlarında yalnız bırakmayan, ölümcül hastalıklardan kurtarandır, insan vardır, kimi bile bile ölümün üzerine yürür, hastalığını dikkate almaz, doktorunu dinlemez, kimi madende çalışır toz yutar, kimi kronik hasta olur, kimi uzun süreli hasta olur, kimi kimyasal maddelerden solunmasından kaynaklanan hastalık türlerinden olan gibidir, hasta hatalığa düşmeden evvel hatalıktan korunmasıdır, Alevilikte aslını bilmek ceddini bilmek belinden yolundan geldiğini bilmek,

Çiçeğin özverisi, özünü bilmek, çiçeğin aşkını bilmek verimini bilmek, çiçeği olana arılar konar, balını çiçekten yapar, mana olarak, bir Doktor, Hipokrat Yemini eder, manada ise, insani değerleri bilir, kurtaracağına görevini yemin üzere eder, görevini kutsal sayar, görevine inançla bağlıdır namusu ve şerefi üzere yemin edilmektedir, mana olarak, yetmiş iki milleti bir görmek, hizmet alanında acık olmak, insanı ayırmamaktır, tedavisini kötülük için değil der, iyilik için kullanacağım der, mana olarak, herkese hizmetin bir edileceğini, ister zengin olsun ister parasız, aynı şartlarda hizmetin vereceğini hastaya yardım ile ilgili mağdur bırakmayacağını açıklar, gücüm yettiği kadar ayakta kalacağım der, manada ise, yardımını esirgemeden edeceğine, hekim andı denir,

Çiçeğin özverisi, ister kadın ister erkek olsun ayrım yapmadan, kötüye kullanmadan, mana olarak, diplomanın kazanacağını bilmektir hak etmektir, Çiçeğin özverisi, hak edeceği yoldadır, hakkını alacak hakkını savunacak hakkından geçmeyecektir, mana olarak sanatının dışında olmamasıdır ve bildiklerini sır olarak saklamaktır, sırrın hak sırları olduğunu bilmesidir, mana olarak, Alevilikte, sınav denir, sınavı geçecek olan kazanacaktır, kazanmama diye bir şey yoktur, belinden gelen yoluna sahiptir emanetlerine sahiptir, vücudunu temiz tutar, kötüye kullanmaz, mana anlamında ise, şerefli olmaktır şerefli yaşamaktır para pula aldanmamaktır, yalana ipsize soysuza piçe yolun yezidine bel bağlamamaktır,

Çiçeğin özverisi, insanlık görevinin üzerine düşen görevini şerefi üzerine yapmasıdır, vicdanın arasına girmemesine mana olarak yolun yezitti arasına girmemesine demektir, yolun yezidine lanet okumaktır, lanet okunandan olmamaktır,

Çiçeğin özverisi, toprakta tohumun, aşkın vergisidir, mana olarak, geldin toprağa, kavuşandır toprağa, kucak açanlardansın toprağa, özünü bildin özünü hak eyledin özünü bağladın, manada, hak muhammed Ali Ali evladı ilesin hak ile mutlak kılınansın hakkın ol adaleti aşkına pir Teslim Abdal aşkına ol ocağımdan seyid pir benlim abdal iri diri olanlar aşkına hak eyvallah, şerbetimiz hak ola muradımız hak ola pir nefesimiz hak ola Allah eyvallah bismişah Allah Allah Eyvallah gerçeğe kadim basanların basacakların aşkına ya hü,yazan seyid pir benlim abdal

Çiçeğin özverisi Alevilikte, değer vardır, çiçeğin değerli sahte olmayan gerçeğin değeri Çiçeğin özverisi, kitap demektir, mana olarak oku okunan demektir, belden yoldan gelen bizdendir ,yolundan gel demektir, bir kütüphane vardır insanlar için istediğini seçsin okusunlar diyedir, insanın insanlıkla değerlerin korunduğu, şerefin yükselttiği ilimin arttırdığı kendinden dünyandan haberdar ettiği, insanı cahillikten kurtardığı, raflarda kalmasından öte raflarda tozlanmamasıdır, sayfaların açılmasıdır, mana olarak arılara bak der, arılar nereye uçar arılar nereye konar, arılar bin bir çiçekten balını yapar, her şey insanlık içine mutludur anlayana, ömrünün sonuna kadar bilmek öğrenmek cahil kalmamaktır, vermek nedir der, bir elinden diğer eline vermek, el ele verdi demektir, 
 
Çiçeğin özverisi, insana sunmasıdır, en büyük ihtiyacın gideren cahilliğinden kurtarmaktır, gözlerini açmaktır can gözünü açtırmaktır, cimrilikten çıkartır, kinden nefretten uzak tutar, nefsini yok bilir, pir nefesin hak bilir, okuyup öğretilen unutturulmayandır, ölümsüzlük olan ise emanetin bilmesidir, emanetin sahip çıkmasıdır, 
 
Çiçeğin özverisi manasını önemini bilmek aldığı nefesini bilmek, kötüden kendini uzaklaştırmak, yolun yezidinden olmamaktır, yezitte bel bağlamamaktır kötüye değer vermemektir, mana olarak der altına bak pula bak, seçtiğin nedir, arılara bak arıların balına bak, sunduklarına bak, Mana olarak Allaha bak Allah dostlarına Muhammed aliden olan ol evlatlarına bak, bir vücudun hak bil demektir, ya der sen ne sunarsın, ne aldın ne verirsin, ne satarsın, mana olarak, satmak değerleri bilmek paha biçilmez demektir, satılamaz demektir, şerefin satılamaz demektir, hayatında değerler var, saygınlıklar var sevgiler var, der, resimin resim eşliğinde bilmektir, ışığı ışığın eşliğinde bilmektir, insanı insanlığın yolunda bilmektir, belden gelen yolunu bilmektir, kitap öyle bir dosttur, arıda öyle bir dosttur balını verdiğinden sunduğundan, hakkın değerlerini ol hazinesini hak bilmek ise, ömre bedeldir, der mana olarak, bir kitabı okumadan var olduğunu kılan varlığını kılan varlığından söz ettiren, ihtiyacın olduğunu bildiren, ihtiyacı olduğundan bilinçli kıymetli tüm bilimin ilimin kapsayan içinde boşluğu dolduran olmuştur, dünyada dünyan boşluğunu dolduran olmuştur, ya der nefes pirin nefesidir, hakkın kelamıdır anlattığı doğrudur söylediği doğrudur, üslubu mesajları doğrudur, zenginliği doğrudur der, uzaklaşan vatansız gibidir, anasız babasız gibidir, uzaklaşmayın, ol cennetle cehennemde böyledir der, ve hakka yakın olmak ise şahdamarından yakın olmaktır der, Allah eyvallah pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile gerçeğe hü mümine ya ali hü ya hak Muhammed Ali hü seyid pir benlim abdal aşk ile gerçeğe hü,

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR