TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

İnsan Kaynaklarından Yararlanma

 •    "İNSAN KAYNAKLARININ İDARESİ"

  Ihsan Kaynakları İdaresi
  3 Mayıs 2014, 01:15

  Ihsan Kaynakları İdaresi

  Ihsan Kaynakları İdaresi, mana yazılarımdan Alevilikte, Ihsan Kaynakları idaresi, ocaklara dergâhlar evladı seyitlere bağlılık, bırakılan emanetlere bağlılık, kurum içi kurum dışı gerçeklere dönüşüm, hatasız günahsız onanması, bilimsel akademi evrakları tanzim, seçere ile açılmak çırasın uyartmak, manada delil etmek, icazetleri bilmek, sözleşmeleri bilmek özü ile özlük işlerini kavramlarını yapmak, derece ve kademe ilerlemesi denir, istihdam yaratan edilen mesleki hizmetler geniş alanlar eğitimler hazırlıklı programlar gerekli eğitim yapılması yetiştirilmesi sağlamak, norm kadro ilke manada ise standartların uygulanması insan hakların gelişmiş kaybedilmeyecek sahip çıkılan haklarına göre işlemleri yürütmek,

  Senlik benlik manada ikilik fitne fesat buğuz bilmemek, tüm insanlar için var olmak, sınıflara ayırmamak ayırım etmemek, sendika gibi danışma toplum öğütleri ile dayanışma, vekâlet görevlendirme onayları gibi işlemler, özlük haklarından kaybetmeden kaynaklanan hakları bilmek elinde olmasını sağlamak, bilgilerin tabanı insani ayrımlaşmanın tabanı, milli gelirin tabanı, idarenin tabanı mesleki alanın tabanı memuru alanın planındaki tabanı, sınav sonuçların tabanı bunlar ansılardandır, insani idaremiz kapsamında disiplinli eder soruşturmasını yapar sicili olmadan siciliz raporlarını bilir insani kaynakların yasalar çerçevesinde tutumunu gösterir

  insan Kaynakları İdaresi örgütlerin koordine etmek nöbet programını hazırlamak hızlandırmak performansını geliştirmek planını hızlandırmaktır, evrak kayıt demek ise, ali evladından olan yolundan geleni belinden geleni belden yoldan olmakla taşınır taşınmaz mülkiyetin konutlu demek yürütmekle ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi demek, manada ise amirlerin mevzuatın, rütbelilerin mevzuatın makamında olanların mevzuatın verdiği nitelikleri değire işlemleri düzenlemek korumak ihanet etmemek eğitimin alanlarında ise Alevilikte irşadın edilmesi tüm güvenilir sosyal hakları vermek derce ile terfilerini yapmak yetişmesini hizmetini vermesini uyumunu sağlamak, naklen atama içten dıştan atama görevlendirme düzenleme intibakların yapmak, manada ise mal mülk bireylerin beyanlarını muhafaza etmek gibi genel hakların işlemlerini yürütmek yasam ile geçirmek sözleşme ile görüşmeleri doğan sonuçları değerlendirmek ihtiyaçlarını belirlemek eğitim almasını sağlamak eğitimleri ile bir yerlere gelmesini isteme, tapu sahibi etmek mühür sahibi etmek çırasını uyandırmak demektir,

  Ihsan Kaynakları İdaresi, anasırlar ayrıdır, idari kalkınma, idari gelişme, idari bağımsızlık idari hürriyet, idari insan Kaynakları İdaresi resmi gazetede yayımlandığı gibi unvanı değişikler yürürlüğe konması uygun mevzuata şekilde yürütmesi, hukukuna ilişkin gelişmesini sağlaması, tabanı halini getirilmesi, planların hizmeti alanlarında geliştirilmesi etkinlik verimliliğinin artırılması, derece kademe terfilerinin yapılması, işlemlerin yapılması ilgili hizmetlerin yürütülmesi onaylarının hazırlanması siciliz raporların tutulmasıdır, yoksulları kalkınması, açların susuzların kalkınması iş yapamazlar in kalkınması seviyeye getirilmesi, bunların halkla ilişkileri konusunda idare eğitilmesi yurtiçinde olsun yurt dışında olsun insanı değerlerin artması nitelikteki kamuoyu araştırması yapması yaptırılması yoksullara kredi verilmesi gibi, istihdam yaratanlara yardımın sağlanması görevlerin yerine getirilmesi mevzuatın verdiği olanakların kullanılmasıdır,

  insan Kaynakları İdaresi istatistiki bilgiler içermesi günlük yapması, istenen tabloların çizilmesi durumu sağlanması özürlü durumu boş kadro durumu tasarım durumu eğitim durumu zayıf durumu unvanlarla durumu gelir gider durumu idaresi mevzuatları raporlar ile idraki kurulu haline getirilmesi görüşülmesi merkez yapılanmanın teşkilatlında taşların üst üste konulması hizmet sürelerinin uzaması, gelirin duruma göre dağılımın uzaması, kol uzantısı aklın bilginin değerlerin uzantısı denir, kan bağı can bağı gibi şahdamarından yakının bağı alanında genişletilmesidir bilginin koşulların getirdiği merkezi teşkilatın sayesini arttırması bunların yan işlerde gelir işlerinde performans planı, stratejik planı idari yapma planı il ilce yöresel evrensel Plan haklar planı sayıları bilgi kapsamın sistemin geçerliliği faaliyetlerin raporları, sosyal güvenlik yapılandırılması sosyolojik stratejik ve psikolojik hizmetlerin verilmesi yoğun olarak tercihler ise insan herhangi işletme veya kurumuna göre ürettiği hizmetin getirdiği hizmetin koruması, manada ise ürünlerin koruması insani değerlerin ilişkilerin korunması kapsayan insan kaynakların kurutulmaması yok edilmemesi bünyesinde çalışan ilgili merceklerin mercek altında alınması kurum bünyesinde çalışan elamanların çalışmayan örgütlü olan olmayanların kurumun yapılandırılması ilgilenen insan kaynakların arttırılması bilimin birimler arasında koordinasyonunu verimli olarak yapılmasını sağlaması, çalışmanın ödüllendirilmesi sisteminin kabullendirilmesi performansının da arttırılmasını sağlan her koşulların getirilmesi örgütlenen bireylerin hedefe kararlı adımlara gitmesini sağlamak yolların açmak ilgilenmek organize ettiğini görmek mutlu verimler sağlanması işler en çalışmaların vermiş olduğu alanı kapsayan hizmetlerin ürünlerin var sayılanların ilişki halinde olanların bünyesinde ilgili yaptığı alanlara taşımak korumak değerlerini yok etmemektir

  insan Kaynakları İdaresi kariyerlerin doğru olması doğru şekilde yönetimlerine yardımın da olması iş birliğinin sağlanması ilişkilere acık olması ilim bilim verim sanayi üretim ve gibide etimi Alanında olması ile çalışmanın getirdiği gözetmenin yanı sıra iliği alanlarında geliştirilmesi hakların geliştirilmesi, avans işlemlerin geliştirilmesi kapsamlı olması, insani faaliyetlerin yürütülmesinde personel alımların sağlanması alım satım sürecinin değerlendirilmesi ideal seçilmesi hakların verilmesi hakların yok edilmemesi elinden alınmaması, faaliyetler yürütmekle cağ açan laik çağdaş çığlar açan ilerlemelerin kapsamlı olmasıdır, doğa amaçları, hak korumaların amaçları örgütsel amaçları ulaşa bilinen amaçları gereksinim duyulan amaçlar tespit edilen amaçlar insan kaynakları planlanması araçlar mevcuttun araçları uygun olmanın araçları hedeflerinin varılması niteliksel belirgin araçlar, bunlarda ayrı anasırladır, yazma kazandırma araçları kabullendirme araçları irşadın araçları bunlar ise hareketin edilmesinde olan ideal mümkünü araçlar denir insan Kaynakları İdaresi, anasırda ise ayrı çığlıklar açan bağlı olduğu alt pozisyonlar, üst pozisyonlar gelişim pozisyonlar görev yetki sorumluluk pozisyonlar, acılım pozisyonlar, İşlemlerin tahakkuk pozisyonlar, ilerlemene yükselme pozisyonlar, görev yeri değişikleri etmek pozisyonlar, asalet sadık pozisyonlar, işlemeleri ile yürütülmesini sağlamak yapılmasını sağlamak cetvellerin tanzim etmek pozisyonlar, hastalık, ölüm pozisyonlar, çalışamaz pozisyonlar, kaybı pozisyonlar, bunlarla çerçevesinde yapılması gereken organize pozisyonlar denir, birde özürlü, pozisyonlar raporlu pozisyonlar, adli evrakı sicili pozisyonlar denir, bu saymış olduklarımızda ayrı ayrı anasılardandır mesleki defteri anasırın vardır, ayrı kanun yapar, meslek ana dalları ayrıdır, endüstriyel ilişkiler bölümlerde ayrıdır, mesleki tanımlar tanıtımlarda ayrıdır, görev işlemlerimde ayrıdır, insan müdürü, işletme müdürü, genel müdürü, prensipler müdürü, doğrultusun da ekip müdürü, etkin müdürü, işi sağlığı müdürü, güvenlik ortam sağlığı müdürü, uygulaması da vardır, sistemler ise kariyer sistemler, yedekleme sistemler, planlama sitemler, hazırlıklı sistemler, yönetmek yönlendirmek işletimler, ücreti sistemler, kurumu sistemler, kurulsuz istemler, el sistemler kol ve bağ sistemleri denir, çevre doğa dünya denge sistemler, kontrolün sistemler, kaynak paylaşım sistemler, okul sitemler, insan kayanları sistemler insan yetiştirme alanlar sistemlerin yorum iletişim kurulum sitemler, tüzük sistemler, sağlıklı sitemler, hasta sistemler ölümcül sistemler, bunlarda ayır dallardır performans sitemler, iş alanın sitemleri, paylaşım sitemler, müdüriyet sistemler, görevi sitemler, kontrolün den çıkan ve çıkmayan sistemler bunlar komut sistemleri denir birde yetim sistemleri denir,

  insan Kaynakları idaresi, ocaklarını dergâhlarını bilmek tanımak öğrenmek yaşamak yaşatmak bırakılan emanetlere sahip çıkma görevini hizmetini bilmek yerine getirmektir, hak eyvallah lanet olsun yezitte lanet okundu yezitte ,Allah eyvallah pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah eline deline beline sahip olanların aşkına aşk ile gerçeğe hu seyid pir benlim abdal hak yolundan gerçeklerin aşkına aşk ile gerçeğe hü mümine ya ali ya hak Muhammed ali gerçeğe Erenler demine HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR