TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Hayat Ağacı

Hayat Ağacı

mana yazılarımdan, Hayat Ağacı,

Alevilikte, temiz soy temiz zümre, pak kılınan, kemerbest kılınan şehit gazi kılınan, hak kılınan eti kemiği kanı damarı bir vücuttun bulan Muhammed aliden ehlibeytim demektir, belinden yolundan gelen, lanetlenmeyen demektir mana ile, tarih öncesi devirlere cağlara uzanır yaratılışa uzanır, geçmişinden günümüze kadar uzanır, insanın yolculuğu demektir, Hayat Ağacı, anne rahminden göbek kordonuna kadar, aynı derecede itibari nedir, ifadesi kanıtı nedir, yerin ve göğün göbeği anlamında direğin dikili anlamında, başı göklerde aydır güneştir yıldızdır, erişilmez olana erişmek, yaşam ağacı, nefesin verdiren, temiz havasın oksijenin kılan,

Hayat Ağacı, kökün salmış sağlam salmış, ayakları üzerinde duran, tutan yürüyendir, el veren yürütendir, kayın ağacına verilen, yakınlık bağları akrabalık bağları, yer gök katına uzanan yaşamla ilişkilendirilen biçimlendirilen, yaşamın tırmanmasıyla güç veren güç katan insan ruhuna da sonsuzluk katan, şifa vericidir Hayat Ağacı, bir dalı olur üç dalı olur beş dalı yedi on iki on dört on yedi dalı olur, ve kırk dala kavuşur, ademle başlayan bir Ağaç, dallar kesilmez, ağaç baltalanmaz, ağaç yakılmaz, Hayat Ağacı, kendi aile hayat ağacı olarak bilir, ve kendine dokunamam, bağlı kaldığına beni var edene dokunamam denir, baltayı tutan saptır, sapı ağaçtır, küreği tutan saptır sap ağaçtır, mana olarak insan beşeridir, insandan iyilikte gelir kötülükte, sen kendini bilir isen ağaç olduğun Hayat Ağacı, olduğun bilirsen ne cana kıyarsın nede incitenden olursun ,

Hayat Ağacı ,bir bedenin ölümü ile dünya kavramı ile dünyanın sonu gelmez, tekrar doğmayı bekleyen bedene geçecek olan ruhdur,tekrar ışığın yaratıcısı nübüvvetin yaratıcısına bağlı kalmakla ışığında alacağı bedenin geçecek olan ruhu temsil eder, Hayat Ağacı ,manevi ölümsüzlük demektir, ağacın var ise ölümün yoktur, manası ise, doğduğunda ağaç dik, ölümünden sonrada ağaç kalsın, kökü ali abadır manada, dalları elleri kollarıdır manada semahın dönen açtığı açtıran kanadındır ,semah ile ruhun göklere erişimidir, bulunduğu öte-âlemi iri diri kılan varı yoğu, yerden göğe aşan, kökünden pınar fışkırır, aşk ola aşkın sunan mey ola meylini vere can içinde canan ola aşk ile coşa, nefes ola pirden , Hayat Ağacı, ademi sembolizme eder, tür ağaç denir, mana olarak, yeşil ırmağın aktığı aşk ile ademin içtiği yaşam buldurandır, sunduğu, Muhammedîn ilmi yaşamın kaynağı hakikatin can gözü, sırrı hakikatin hak meyvesi, manda çiy çıkar ,tesirin alemlere yoğa vara temasını sağlar,

Hayat Ağacı, ademin ve ademden sonra gelenlerin, yaşamını simgemler, huzur mutluluk veren, hayat ağacı, Alevilikte, Cennet Ağacı olarak nitelenmiştir, hayat ağacı, yer altı ,öte alem,gayb-i alem, hakikati alem, hayat ağacı ,emanetten sayılır, bak ol ağaca ,bırakılan emanettir, mana ise, hem kuran hem ehlibeytimsin, hayat ağacı ,Alevilikte, hak Muhammed aliye bağlılık, yolunu sürmektir, göğe gezegenlere yükselen batılı terkeden,hakikata eren semahında yükselmedir, miraca erenler gibi, mana olarak hayat ağacı vardır, nur saçanlar ise ol nurdandır ,çırasını uyandıran, gelen gelsin hakka teslim olan hayat ağacına gelsin, kendini bulacaktır, dönüşü hakkadır, hâk eyvallah pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile yolunda pir benlim abdal aşk ile ol hayat ağacı bizleriz, bırakılan emanet ,il ebet kalan, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR