TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Taqıyye

Taqıyye
11 Mart 2014, 11:32


Taqiyye

Taqiyye, mana yazılarımdan,
insanın işleyeceği günahları önlemek, insan kendini dininden sorumlu bilmek, yaşamında aldığı nefesinde kendini aklanmış pak bilmek ve görmek, insan inancının akışını yapmaktan sakınmak, insan dinde olmayanı varmış gibi algılamak yaşamak istemesi yoktur, başkalarına zülüm etmek saltanatını korumak yoktur,

Taqıyye, adında kendini sevdirmeye kalkışması, zulme boyun eğdirmeye kalkışması dini ve manevi değerlerin de yok etmesi ve dünyevi zararların göstermesi ve cehennemin azabını gazabını çektirmesi yasaktır, Taqıyye, mana olarak inkâr etmişler, sevilmeyeni sevmişler sevilmemesi gerekeni sevdirmek için elinden geleni yapmışlar, insanın serbest bırakılmasına izin vermemişler, din adına dini yönetenler kimi kurumlar, din adına kendini ilim adamı sayanlar kendilerini tahta bağlamış tahta sarılmış yolun yezit’i olmuşlardır, ayrı bir Taqıyye inancı doğmuştur ayrı bir din var olmuştur, mana olarak der gayri, ayrı, tersi, şiddeti, cehennemi, çünkü bunlar, yolu inkâr etmişler, hak Muhammed Aliyi inkâr etmislar Aliden Ali evlatlarını bırakılan kuranı emanetini inkâr etmişler, şefaatsizliğe sarılmamışlar, şefaatin verene belin bağlamamışlar, din adına çıkan savaşlarda, insanlığı korumaya zarar vermemeye çalışıyoruz diyenler insanlar kardeş diyenler, insan insana kıymaz dinde yoktur diyenler, can incitmek cehennemliktir diyenler, halen sözü söylemiş söylediği söze uymamış, iman etmiş gibi görünmüş iman etmemiştir, dil ile şahadet getirmiştir, özünden bağlanmamıştır, ruhen kendini hakka teslim etmemiştir,

Taqıyye, dini saptırmış, dini istismar etmiş, dinin icaplarından kopmuş buyruğuna karşı gelmiş, doğruya yönlenmeden doğruya yönlendirmeden, kendi çıkarları uğruna, devam etmiştir, mana olarak, Alevilikte ise, der, ben düşüncelerimi fikirlerimi kur´anı buyruğunu kimselerden gizlemem, özüm gibi acıktır, mana olarak kur´anı gösterir, bak der elinde okunan, bak der göğsünden içe yerleşen ruhuna ol nübüvvetin ışığı dilinde ol hakkın kur´anı, söylediğin ol ceddin ol pirin nefesidir, sana ayandır beyandır der, mana olarak, kendini doğru bil doğrudan ayrılma, doğrudan geçme müstakim ol, yanlışa varma, yanlıştan olma, yolun yezit’ine varma, yolun yezit’ine bel bağlama yolun yezit inden olan lanetlenmiştir, lanet kazanma,

Taqıyye, Alevilikte, bir şartın şartı varsa bir kişi için değil herkes için geçerlidir, bir kitap herkes içindir, hak kullarına eşittir, eşit davranır, eşit olun manada ise, eşinize çocuğunuza, komşunuza yakınınıza, ister akrabanız olsun ister uzaktan olsun, hayvana mahlûkatlara kadarve doğaya iyi davranın kötü davranmayın, kötülükten çekinin, mana olarak yolun yezit tehdidi karşısında, yolunuzdan dönmeyin, emanetlerinizi hak bilin,

Taqıyye, kimi din adamları, kendini dini âlimleri sayanlar, o, bu mezhebin içinde var derler, Taqıyye, var deyip ayrı ayrı şartlar getirirler ayrı şeriatlar uygularlar, İslam da olmayan şartlar getirirler, ne bir kitap ile ne bir din ile hiç bir ilgisi olmayan şartlardır, getirdikleri şartlar dinin kullanılmasınadır, Alevilikte, kabul edilmeyen şartları reddeder, kuranın kabul etmediğini reddeder, karşı çıkar, kabul etmez,

Taqıyye, Alevilikte, der ceddim mümindir, mümine karşı gelecek şirktir, Allaha bırakılan emanetlerine karşı gelmek Muhammed aliye ali evlatlarına karşı gelmek şirktir, imamların açıklamasına göre, Taqıyye, mana anlamında, imamet gibi imam esasidir imam esaslarına bakın esaslar ise bırakılan emanettir kur´andır der, iman etmek amel etmek bağlanmak hak Muhammed aliye, dinen görevdir, İslamiyet´ten dışa olandan terk edin der, mana olarak yolun yezit’inden olmayın der,, yolun yezit’i lanetlenendir şirk koşanlardan olmuştur,

Taqıyye, Alevilikte, ise ibadet şekil yoktur, diğer inançlarda inançlarımız var gibi diyenlerde, taklitçilik vardır, gösteriş vardır, dini maske etmesi vardır, ehlibeyte güvenmeyen, ehlibeyte bağlanmayan, yolunu terk eden, kendi başına, dinde varmış gibi ibadetlere şekiller getirdiler, Şart koştular, Taqıyye, onların getirdiği kabul edilemez, yolumuz kabul etmiyor, Taqıyye, mana olarak, Hz ali üç halifeye biat etmedi, biat etmiştir diyenler yalan söyler, yolun yezit’in biat edilmez, mana olarak, Taqıyye ikiyüzlü davrandığını kendini bilmezler Hz ilan kendini ettiğinden, Hz Muhammedin gadir humda Emrine uyulmadığından, der, Taqıyye, bu çelişkiyi gidermez, biri doğru biri yanlış, doğru olan Alidir, Aliden olmadılar, ikiyüzlü olanı olanları seçtiler Taqıyye, mana olacaka Alevilikte, “Ali’den üstün yiğit, Zülfikar’dan üstün kılıç yoktur’’ buyurmuştur. ,yezit’in yolunu sürenler üç halifenden gelenler ise, emanetinden geçmiş bırakmış, yüzünü ters dönmüştür, lanet okunmuştur, lanet olsun yolun yezit’ine, Allah Allah eyvallah pir ocağım pir Teslim abdal aşkına gerçeklerin aşkına, ya hü seyid pir benlim abdal gerçeklerin aşkına aşk ile gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR