TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Yazma Becerisinin Geliştirilmesi

Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
8 Nisan 2014, 14:30


Yazma Becerisinin Geliştirilmesi

Yazma Becerisinin Geliştirilmesi, mana yazılarımdan, Alevilikte, Yazma Becerisinin Geliştirilmesi, çok öğrenmek, manada irşat olmak, iyi bilmek anlamak kavramak sürekli planlı çalışmalarla okumak eleştirmek manalarını çözmek, kuranı yaşamadan iyi anlamak, manada ise kabul ettiğin sevgi dinidir, sığındığın hak Muhammed Alidir, birliğin iriler dirilerin bir vücuttun bulanların yoludur, Yol yaşamdır sonsuzluktur, bırakılan emanetlerdir, derstir sınavdır başarıdır, hayata geçirmektir her nefesinde yakınlığın ile yürümektir şahdamarından yakın olmaktır, eline diline beline bağlı kalmakla yolunu sürebilmektir,

Yazma Becerisinin Geliştirilmesi rehber mürşide pire dört kapıya kırk makama ermektir, İnsanda istek olmalıdır çalışması doğruları bulması görmesi mümkündür, hiç bir hazırlıklı olmayan kendine ortam yaratamaz, sınavını başaramaz, uygulamada nelerin yapacağını bilemez, insan yazmada, telaffuz sözcük dağarcığını geliştirmelidir, bilmediğini anlamalı çözmeli evvel ana dil ile başlar öğrenim ana rahminde iken başlar, yaşamın noktalanma işaretleri konuları koşulları metinleri yaşamında doldurmasıdır, (b) Sırrın denir, vahdeti vücut, insan diyalog tanımlarını tamamen bilmeli, öğrenmesi kadarda yazması konuşması dilin kullanılmasıdır, insanın otobiyografi yazması yazılımları ayrıdır, manada ise binlerce dil vardır tek dile dönmektir bilmektir sahip olduğun sahip çıktığı dildir, öğrenimin boyunca seyir içinde olmadan kalmadan, kendini boşa oyalamadan incelenen konuları seçmek bilmek ilgili esasları fikirleri düşünceleri özetli çıkarmak, yaşamında gazete okumak günlük dergi okumak haftalık, her sanat zanaatkârlar ile ilgili ilimle bilimle felsefe gelişmeler ile her faaliyetin yazmaya yönlendirmek yazmayı sevmek sevdirmek, yol açmak değer taşımak yapıla her deneyde uygun olmak uysal olmak faaliyettir, insanın etkinlik değeridir ölçülerin eşit mertebe-i ala denir, belirli yere gelmek için zafere ulaşılmalıdır, Hikâye olsun roman olsun okumak öğrenim öğretim konularıyla ilgili kayıtlar tutmak, fıkra, şiir, makale Yaşamında manada ise der, kahraman yerine kendisini koyandır, kahramanlıkları görendir, manada ise aynayı eline alan kendini gören, Genel anlamıyla zenginlik kazandırır, düşündüklerini hayallerini düşlerini fikirlerini öne ön safaysa çıkartabilmenin yetiştirmenin yoludur, yapılan özgür olmakla özgürlükle birlikte sorumluluktan yana olmaktır duyarlılık hissettiren güven veren eksik yanlış tarafları olmayan, Hatasız denir, manada ise nasıl bir ozan doğaçlama içten söyler kelime kelimesine hatasız, saz ile dile getirir özünü, özün konuşmadır, ruhun öze özün ruha gönül âlemin kebesinde içten gelen defletirler yazılmadan kitaplar yazılmadan, söylenen gibi olmalıdır, manada ise der, bir ayete bak, eğer içine doğmuş ise, kalbine yerleştirmiş isek, anda okursun, Okuryazarlığın olmasa bile, bilen özünden seni okuturuz, biri alsın eline yazılı olanı, ya sen ise, elinde yazılı değildir içine doğdurduk güneş gibi der, yazılan ile okunan birdir, yaşamaktır, yaşatabilmektir, dünyada öğrenilmez diye bir şey yoktur yazılı ödevler vardır, sınavlı ödevler vardır yâda konuşma tekniği ile özün yansıması sınavları vardır dil ile dile gelen denir, sonuç ise yeteneklerini gösterir çalışmalarıdır, Günlük okuyan bilen öğrenen alıştırma gözlem inceleme denir değerlendirmede imgelem her şeyler yeteneğini kazandırır, kendini buldurur, kaybedilen yolu olmaz, kaybedilen onuru şerefi olmaz, Manada ise ilim der, yol der nefes der günlük ise günlük işler ile yaşamın içine giren gereksinimlerdir dolaysıyla değerlendiren üretici üretken yapıcı kurucu inşa eden olmak konusunda gücünü düzenleyen kişisel anlatımlarında ortaya koyacak sorunları çözen bir noktaya ulaşabilmenin bütünlüğü içerisinde olmaktır, yanlış deney kabul edilemez, yanlış hatalar kabul edilemez, bilgi üzerinde yaşantı demek, ilim demektir, sonsuzluğun aydınlığı karanlığından sonsuzluğun karanlığından kurtulmak demektir kurtarmak demektir, Bilgilerin anlamı konular seçilmektedir olsa dilbilgisi kuralları doğrudan üstünlük sağlar, Divan-i edebiyat, ehlibeyt-i edebiyat tarikat-i edebiyat- son anasır ise hakikatten öte – sırrı hakikat-i ebediyettir, levh-i mahfuzdur

Yazma Becerisinin Geliştirilmesi, manada ise gerçek olan özü ile gören, bir damladan bir deryanın bir denizin var olmasıdır, var olanı görmesidir anında verebilecek nefesi ile pir olmasıdır, post sahibi olmasıdır, imamet yani imamlık imamlar neslinden gelmesidir evladı seyid olmasıdır, Manada ise der, gördüğüne bak, andır, hak olandır, bir damladır, bir noktadır, zamanın ireli sine geçmektir bir anda milyonlarca yıl geri gidebilmek biranda ise milyonlarca yıl ireli gidebilmektir, sonsuzluğun nefesinde pirlerin nefesi ile hak olmaktır hak eyvallah gerçeklerin aşkına gerçekler ile buluşturanların aşkına gerçeklerin demine hü, Lanetlenen yolun yezididir, yolun karanlığında kalan yolun yezididir, ilmin kapılarını açamayan açamayacak olan, ilmin şehrine giremeyen giremeyecek olan yolun yezididir, lanet olsun yolun yezit ine, hak eyvallah pirlerin nefesine ocağından pir Teslim Abdalın yolunda seyid pir benlim abdal ocağımızın aşkına aşk ile gerçeğe hu mümine ya ali ya hak Muhammed al gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR