TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Yüreğin Zikri

Yürek kıpırtısı,

Yürek kıpırtısı, mana yazılarımdan, bir yaprağa bak ağacın yaprağı nasıl kıpırdar, kulağını ver, dudak şapırtısı ,anlamında gibidir, kalbin çarpıntısın da, gözlerin bakması, gözlerinde ışığı görmesi, ışığa aşk olmasak ile ışığa yaklaşması, dudağını kırlaştırması, konuşacak olması, dilinin kitlenmesi, gönlünü açması, yüreğin durgunluğu, kendine gelmesi, zaman zaman diş geçirtişi gibi, yatak gıcırması gibidir, Yürek kıpırtısı, manada hayata dokunan var, bir ağaca dokunan var, ağaca dokunan dalı ile dalları ile sarsalamış gibi olur, insan Vücudunda, bir sürecin geçirir, bir şok geçirir, Yürek kıpırtısı, son görüş değildir ,ilk görüş ilk dengedir, ilk izlemindir, ilk insana verdiği elektrik gibidir, yüreğine neyin dolduğunu görmesidir, önemsemesidir, yaşamından değişiklerin yer alacağına ,acı ve tatlı bir sürecin içerisine gireceğine ,o kişinin belirli bir seviyeye geleceğine değişiklik göstereceğine delildir, yüreğin kıpırdatıldığı çok önemlidir, tarihin bir içine girmesi tarihi görmesi gibidir, gerçek bir süreç içerisinde saatin saniyenin süreci başlamış demektir, damar atışlarından bile ölçüle bilinir, Yürek kıpırtısı, Alevilikte, sağlam eller tutmaktır, sağlam yola bağlanmaktır, sağlam kişilerden ayrılmamaktır, sağlam eller el ele yürüyenlerdir, sağlam kişiler Muhammed alinin belinden gelen yolun sürenlerdir, insan var olumu ile yok olumu ile küllü varlığa dönüşmesi ile, endişelerini yok eder, kaygılarını yok eder, Yürek kıpırtısı, yaşamında kaç yıl yaşarsa, kaç ay gün süre yaşarsa, süreç çok önemlidir, bir şeyi kaybetmemenin, yolunda verdiği savaşı olacaktır, ve nefsine karşı ve zalimliğe karşı zafer kazanacaktır Yürek kıpırtısı ,görülmeyen çizilmemiş boş kâğıt vardır, bilinmez yazı yazılmamıştır, eğer yazılmış ise nedir çizilmiş ise nedir, Yürek kıpırtısı, adımlarının halinde uçurumlara gitmeden, farkında olmaktır, kendini uçurumdan korumak, ve uçuruma giden ayağını korumaktır, kimi zamanlar uçurumlar ateştir, yanardağa girmek gibidir, farkında olmaktır, gözlerinde resmedilmiştir geleceğini düşleyen, hayallerini kuran, derki aşk bir yoldur, nefes yolunda, aşk bir kitaptır, yaşamı sığdıran içine, aşk bir çizgidir, kendi çizdiği, aşk bir köprüdür kurduğu üzerinden geçtiği, Yürek kıpırtısı, aşka bakışı farklıdır, aldığı nefesi olur, oksijeni olur, kendini kahramanlaştırır, fedakar eder, kurbanı olur, yürek geçmişine dayanır uzanır ,aydınlığı ise karanlığından kurtulma, karanlığa dönmemedir, korkulardan kurtulma, korkuları yaşamamaktır, Yürek kıpırtısı, Alevilikte yürekleri kıpır kıpır etmektir, bir ağacın yaprağından öte, ağacın olduğu gibi yapraklarını kıpırdatmaktır ,kıpırtısına bakmak gerek, anlamını çözmek gerek, insanı var eden alemde hakkın aleminde, aradığını eliyle çizen bulacağını eliyle gören ,çıkartacağını eliyle çıkartan, Yürek kıpırtısı, güneş olmasa, dışarı çıkarmışın, elbiseni kalın sert soğuktan korunmak gibi giyermisin,veya daha rahat olman için günün Şartlarına göre giyermisin,evinden odasından kapısından dışarı çıkanlar bakar tek değil yeryüzünde, karıncalar çıkar , Yürek kıpırtısı ,karıncaları görmek ucan kuşları görmek, baharı görmek, mevsimleri görmek farklı farklı görmek, kültürleri medeniyetleri görmek insanlık adına aşk ile bağlanmak, okumayan okumasını öğrenir, a,,b... der devam eder Yürek kıpırtısı, alfabeyi sökmektir bilmektir, yazılan kelimeleri tam tamamına iyi okumak sağlam okumaktır hatasız okumaktır, mana olarak yaşayacağı ,anlayacağı hayatında kavram edineceğime değerlerin bileceği koruyacağı, yaşamını yürütmesini yargısını kitabin tamamına dikkat etmekle geçireceğini yaşamına yaşaması ile aldığı her nefesinde temiz ruhu ile temiz bedeni ile gönül gözüne ermesi anlamındadır, derki avlu oltasında yüreğin gör, avucun ortasında yüreğin gör, ağacın yaprağında yüreğini gör,, Yürek kıpırtısı, aşkın nakış nakış hak için, kilim ,halı gibi dokumasıdır, ağacın yaprağına hazırlığı ile yaprakların oluşturmasıdır, ağacın meyvesini oluşturmasına yaklaşan adımlarındandır, Yürek kıpırtısı, anlamak anlamaya çalışmak, derki, Yürek kıpırtısı, anlamadığın cümlelerin, altını çizmektir, eğer çiziyorsan, anlamadığına ahkam kesme, ahkâm kesip havalar atma, engin ol, boşa okuma ,manalar çöz, mana olarak, güneşe bak, faydasını düşün, aklın yetir, güne bak, aya bak gün ile ayın ay ile günün, güneş ile ayın günün nurunu nübüvvetini bil, temiz olmayan ak olamaz, kendin pak kılmayan temiz olamaz, yüreği kıpırdamasa, yüreği büyüyemez, ağacın bile büyümesi için yüreğin büyümesi gerek, ağaca su gerek, ağaca güneş gerek, ağaca aşk gerek, ol pirin nefesi hak ile hak gerek, pir teslim abdal ocağımdan aşk ile aşk ola, kalbi yüreği kıpırdamayanların kalbine aşk yüreğine aşk dola gözlerine aşk gele perdeler kalka, aşk ile gönül gözünü aça, pir benlim abdal divanımdan pirler aşkına dualarım ile hak ile Allah eyvallah, yazan seyid pir benlim abdal


YÜREĞİN ZİKRİ

Yüreğin Zikri, Alevilikte mana yazılarımdan, bin bir allahın ismi var, çağırasın ismin der ,ismi kalbtir, evvel özünde görmek, kalbinde yer vermek, tahtın kurmaktır, kalbden dile gider çağırmakla, gözler kapanır, kalb çağırır, her kalp, vücuttun her zerresi bir titreşim yaşar, karanlıktan kurtulmadır, aşk ile ol demekte zikri zikir hep kapalı kalbi açmaktır, ışık gördü ışık saçtı , ışık nurdur, bin bir ismi ışıktır aşkın ışığı nübüvvetidir , gördüğün, döndüğün yer ol alem ismin şereflendirendir, Yüreğin Zikri, ol anda güzel vefası olan, kaygı korkularından kurtulur, kendinde bir duvar vardır duvarı yıkmak ister, kendini çilehaneden cihanın kuşatan kaygı ,iman ve takva ile velayet sırrına erer, gönül aleminde temizliğin bitirir, kendi ateşinde ayakları ateşin içindedir, yalın ayaktır, yalın ayaklarını görmez, hikmettir, aşkın Sabri hakkın ol velinin, ol sultanın, ol hikmetleridir, aşkına ait nihai fikri farkdır, dosttu aşktır, hali pare parelenmiş aşk için, acıdır, semahı ateştir, zikir yoldaşı içinde bulduğu candır, tevhidin dostu ,hakka şükür sefá´sındadır, darın niyazında ol didarın , esrar-i sırdan ol hakkın illayedinden ,ol ilya ,elya, elia,ol alidir el-aliyydir, zikre yürür, Kur’an imanla,edeb erkanla Yüreğin Zikri, var olanı görür, kendin var edenden kılar,yok olanı görür kendini yok olandan kılar,yok olmak ise yeniden doğmaktır, ateşinde eriyip kalayım der, gaflete uğramadan ,şerbetini içeyim der, içmişlerden olur, gözleri kapanır, dünya sarhoşluğuna düşer, baş döner, ayakları yerden kesilir, yüreği hakkı arzulayan, karşısında dağların ucunda uçmakta olduğun görür ,bakar kendine hali çiğliktir perişanlıktır, tutuşmaktır, derki çulum yok boşum, insanim elbisesizim etim kemiğime yapışmış,derki derisi yüzülmüşlerdenim, sevgili dirlik hak düzenin bozmayan helak ateşinden kurtulandır, varla yok arasında kayb-i yaşar, hakikati zikirle kalbin dinler, fasfın mertebesinden kötülüklerden ayrılmış ,amellerini görür, kin nefret ucube benlim bilmez, nefsine yönelme tapma bilmez, binek eylediği ise, bir ağacın yaprağı gibi üzerindedir, bir kuşun kanaati üzerinedir, bir duanın üzerinedir, Yüreğin Zikri, sırrın namazıdır, namazı ibadettir, namazın şekli yoktur, sırdır ,bin bir ismini dilinden düşürmez, bir Allah dedikçe bin bir ismi gelir, kendinden geçmişliğin, kötülüklerin alıkoymadığı, kapıların açıldığı, helaka felakete nefse uzanmayan kalbi, pirin nefesi ile dirliğe sahiptir, girdiği düşüğü serildiği manevi hassatı ise ol hayatin damarı ise kesilmez, Yüreğin Zikri, ilahi aşk ile beslenen, açlığa dayanmadır, susuzluğa dayanmadır, Yüreğin Zikri, zikir retuelidir,Nihâyeti ise tefrîddir,tevhiddir,mana olarak baş başayım, hak ileyim der, tercihimi hakka yaptım, yakınlığımı gördüm feda olsun aşk iledir, kalp evine giren, kendini etkin kılar, zikrin ilacı denir, nur cemal kelam, her zerrenin buluşması , kaimdir. Eline diline beline sahip olmakla, yüreğin zikri,hasmi güzellikleri zikreden ibretli örnektir, lebbeyk buyur der kulum der, mana olarak Şahın çağır, evladını çağır, alinin evladı hüseyindir, aşkına iç hasanın zehri ,hüseynini çağır, ker bela zulmüne diren der, ağızında damağında, tatlılaştırmak içtiği zehri,,,Allah Allah der, her zikretderken,dünyası acı olur acıları yaşar, âdemin acısına kadar dayanır, âdemden Muhammed acısına kadar alinin evlatlarının iri diri birliğinde zikrin hâlinde Allah kurtarıcısı ,mevcudattan esasi sırdan dört kapı kırk makamdan, şehvete lanet okur, eli kanlıya lanet okur tevelle teberra der ,ya lebbeyk ya sah Hüseyin der, yüreği burkulur, zikrin aşkına gökyüzü yüreği burkulur, aşkına nur yemyeşil çayırlık çimenlik olur, başını koyacak yer bahar olur, başını koyduğu taş olur taş ise zikrin taşı, ker belanın acıya katlandığı bağrına bastığı taşı, Yüreğin Zikri , ,lebeyyek buyur der kulun, kıldığın namazın farkı çoktur, kimi beş vakit ile oyalanır, kıldığın namaz ise ,dünyaya gelmen Yüreğin Zikri’dir, anneden olmadan evvel yüreğin zikridir, Hızır der, Allah diyebilen içten söyleyebilen her zikir arzusunda bana ulaşır, yolumuzun hakkın tanımayan yoldan uzaktir,yolumuz yolun yezit inden uzaktır, yolumuz on iki imamların yoludur, Yüreğin Zikri ,pirin nefesidir, nefes ola pirden pir aşkına pir Teslim abdal ocağımdan, benlim abdal aşk ile yerin göğün feryadından gönüller inler titrer, yüreğin zikri, derdi görünen kurtuluşa gider, direksiz köprüden kurtuluşa gider, ölümsüzlüğe gider, yüreğin zikri aşkına pir benlim abdal hak ile allah eyvallah gerçeğe hü,,,yazan seyid pir benlim abdal
Hasan Aksu/Almanya/Hannover/31.01.2014


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR