TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Gelmek

Gelmek
19 Mart 2014, 15:46

Gelmek
Gelmek, mana yazılarımdan, gelmek, Alevilikte, gelmek, yürümektir, yürüyenler geliyor der, müjdeler olsun bizdendir, yürüyenler belden olanlarla yoldan gelenler bizdendir,gelmek ,yezit olmayan lanet halkasına girmeyendir, mana olarak der, belden olmayanda vardır, yoldandır yolumuzu kabul etmiştir bizdendir, gelmek, doğmadan evvel doğacını bilir, boş beşiğe girmeden belenmeden gireceğini görür bilir, bir annenin söyleyeceği ninniyi bilir, mana olarak ,der ne mutlu ol annelerle, ne mutlu ak sütü ile yetiştirenlere doğruluklar üzerinden sabredene, emeklerin verene emekleri zay olmayacaktır, manada ise emekleri yerini bulacak boşa gitmeyecektir, gelmek, manda ise, her biriniz arlandır ,dişisi erkeği arsandır, Fatıma’ya bak ol Aliye bak ol bir vücut bulanlara bak, onlar yücedir, ol yoluna yol olanlar Ebu türap olanlar hak ile hak olanlardır, Gelmek, manada saymaktır, kaç gün kalmıştır geride, bilmektir veya kaç aşır geçmiştir kaç asır sonra gelmiştir veya kaç yıl sonra gelmiştir bilmektir, mana olarak der, gelmek, yakınlığın en üstünlük derecesidir, şah damarından yakınlıktır, kıldan ince boynum demek al kalbim senindir demek, sen verensin ya Allah bu canı bu eser senin eserindir yol ise yolumdur demek haktır, yolunda fedakâr olmaktır, gelmek, mana olarak der, ol ker belaya varmadan ,günlerini bilirdin, sayardın, hakka yürüyeceği gününe kadar bilirdin sayardın, manda der, ayan beyan görmeni diledik, perdeni açtığımızda aradan bir şeyin olmadığını zerre kadar bir şeyin bulunamayacağını gösterdik, yok ile var arasında var olmakla ölümsüz olmaktir,gelmek, eşiğine yüzlerini sürmeden, eşiğinden geçmeden niyazın verip darına durmadan didarını görmeden biliyorduk, ol kebeyi var eyledin aşkına HÜ, ol kapıya kapımız diye teslim olacağını biliyorduk, gelmek, bırakılan emanetin almak, ya der müjdeler olsun emanetini alacak günlerin sayısını bildirdik, hak ile hak ola, mana olarak günleri sayılı, pişmekte kazanda kaynamakta taşmakta, elini hakka yetirmekte, kendini bilmekte kendini görmekte kendinde hakkın var olduğunu hakkın yüzünde tecelli ettiğini hakkın dili olduğunu, hakkın pir nefesi olduğuna aşk ile ya HÜ der,, gelmek, lanet edilmeden yolun yezidinden olmadan, kayıtsız şartsız teslim olmak, gelmek, hak Muhammed alinin aşkına aşk ile ,manada der, teneşire yatmadan kendini ölü bildi, tabuta girmeden kendini içinde gördü, kendine rahmet okudu, gönüllere giren, kendini gönül evinden omuzlarında buldu, gelmek, manada ol mırraca ermek, omuzlarda taşınan gönül evinde kalacaktır, gelmek, hakka yürüyen ölümsüzdür gelmek, irşat olması ile eline diline beline sahip kalması ile posta oturmasıdır, ker belanın seni seçtiğim demesidir, kaydımda ismin var okunan okunacaktır silinmeyecektir demesidir müjdelenmesidir, gelmek, bekâr ise evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına, belden olduğu gibi yoluna gelenlerin teslim olacağına, evladı yoksa ,evlatlık edineceğine belden olduğu gibi yolu ile üstün olacağına ,bir vücuttan olacağına müjdeler, manada der, ağaç yetiştiren, öleceğin bilsen bile demedik mi ağaç dik yetiştir, gelmek, manada ise fidanlar yetiştiren, ağaçlar yetiştiren meyvelerin verdirenin aşkına aşk ile gerçeğe HÜ, gelmek manada ise aranızdadır, mana olarak iri diri olan aşk ile aşkına aranızdadır, yolun ereni yolun piri aranızdadır, bir vücuttun bulan irşadın eri hidayetin piri aranızdadır, mana olarak ol sultan, ol evliya ol şehit ol gazi, ol elçi ol delil sahibi , ol sancağı ile elinde olan, ol ayrı donda yeşil mezar olan ol aranızda olanlar askına ,ya hak Muhammed ali aşkına çırasın uyandıranlar yolun erenleri dirileri aşkına aşk ile , ocağım pir Teslim Abdaldan hak eyvallah pir nefesinden hak eyvallah seyid pir benlim abdal aşk ile yolun sürenler, ol müjdelenen bizdensin belden yoldansın diye müjdelenenler ola ol kaydı hak Muhammed alinin ol ker belanın aşkına ismi zikredilen ola ,hak ile ya HÜ mümine ya bin bir adı olan ya Ali ya hak Muhammed ali aşk ile gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR