TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Hüseyin'in Fedakarlığı

- İmam Hüseyin’in Fedakârlığı
9 Şubat 2014, 15:41

- İmam Hüseyin’in Fedakârlığı

Mana yazılarımdan, İmam Hüseyin’in Fedakârlığı, Alevilikte ve dünyada yaşayanlar için mazlumda yana olanlara aşk verdi ilham verdi ölümsüzlük kaynağı oldu, Özgürlük de direnmenin kaybetmemenin kavuşturan hakka boyun eğmeyen kahramanlığın eşi benzeri bulunmayan yoktur denecek bir fedakârlık gösterdi.

İmam Hüseyin’in Fedakârlığı, dünyada şehitti bütün olan imanı ikrarı edebi bütün ikrarıyla dönmeyen bir savaşçıdır, insan olmak sırf insan olmak için yaşar haklarını kazanmak kaybetmemek uğruna yaşar örnek olan yolunda savaşmıştır, kerbelada çıkarılan ders Hüseyin ve Hüseyin ordusunun yüce makamda olduğu Allah’a tam bir inanışla bağlandığı kendini ispatladığıdır, dünya savaşçılarını kalp vardır der kalp ola hüseyne göre, onun gibi dünyaya merdane gelmişmiş ola ali evladı olan kabalanın kahramanı yolunu atasını inkâr edenlere karşı, mazlumları ezenler kanını dökenlere karşı savaşan, nefsine uymayan , kutsal yolun evladını bırakılan emanetlerini hiçe sayanlar lanet okunanlar,

İmam Hüseyin’in Fedakârlığı, dünyada çıkarılacak bir derstir, arkadaşları yakınları akrabaları, imanla eline diline beline tam bağlı tam yolunda inanmışlığın onuru şerefiyle batılın savaşında ,batından olan haktan olan, batılı saymayan yezit ordusunu şaşıranlardandır,

İmam Hüseyin’in Fedakârlığı, Hüseyin’i şehit edenler ve kerbela şehitlerini Hüseyin gibi inkâr edenler mazlumdan olmayanlar lanetlenmişlerin altında lanet halkalarıyla kalmıştır, dünya var oldukça devam edecek olan mazlumun yanında gözyaşı dökenin ezilenin sürgün edilenlerin yanında hüseyninin yüce kahramanların dersini alacak, kendinde kavgasını davasını bilecek direnişini yaşayacaktır aldığı nefesinde hakka yaklaşmaya haktan uzaklaşmamayı, onurun şerefin kaybedenle yezitten olmamayı öğrenecektir, Ali evladı Hüseyin yüce ruhlu özgürlük katında adaletin asla zulme boyun eğmeyen, yüceliğinden vazgeçmeyen onurun şerefin doğruların tarafında yerini alan, İslami önderlik eden, ali evladından alevi olan, babasının çektiği ol yeşil sancağı eline alan ben İslam’ım Alinin evladıyım aleviyim diyen nasıl kıyarsınız, insana Allah emretmedi kuru çöldeyiz diyen ruhu ölümsüz kalan, dünya savaşçılarına yiğitlik cesaret örneğini verdi yaşattı, kuru çölde olanız susuz hakka da yürüseniz davanızı bilin boyun eğmeyin diyen halkı kendine çekti, halkın bölünmesine karşı çıktı, bir olmasını bir vücut bulmasını diledi, günahlarından ayrılmış topluluk, alnı ak nübüvvetinden olanları diledi, dünya savaşçıları, mazlumun yanında yerini alarak, şah hüseyninin işliğini görenler çırasın uyandıranlar, örnek aldılar, zilletle ölmektense lanetli ölmektense, geçmişin yezitti olan, devamı yezittin, emperyalizmden olan faşizmden olan diktatör olanlar halen mazlumun kanını döküyor, mazlumu öldürüyor, ker belalar yaratıyor, dünya savaşçıları, kahramanca mücadele veriyor, feda etmekle haklılığını doğru yolunu ispat ediyor, dini yücelik koyuyor, tarihe adını yücelik diye sayfalara yazdırıyor, eşsiz kahramanı dünyada dersi verenin yanında ders vermeye nefesin yettiği kadar zulme karşı gelmeye yezit gibi olanların çizdiği yolda değil, kader diye nitelendirdiği değil, böyledir alın yazınız talihiniz dediği değildir, kendisi yazmak, kendisi çizmek, yezite boyun eğmemektir, hüseyinin direnişi, dünyada dünya savaşçılarını, büyük bir zaferin haberini veriyor, korkmadan adaletten uzaklaşmadan şaşmadan, hak için halk için dini dili rengi ırkı mezhebi kullanmadan, dini tüccarları gibi olmadan kendini din adamı gibi halife gibi hilafetin başı gibi benim yerim var diye koltuk kavgasında olmadan, şah hüseyninin adı ile davet eden dünya savaşçıları, evvel kendine cihat açmış kendi nefsini yıkmış öldürmüştür, dünya savaşçıları, hüseyinin şehadetinden dönmemiştir İmam Hüseyin’in Fedakârlığı, özgürlük aşkını inancını yaşatmıştır, diriliş ruhunda bir bulmuş bedenlerin, kardeşliği barışı bırakılan emanetin, Kur’an-ı babası aliye dedesi Peygamberine buyurduğu yolunda olmaya bağlılığını göresimiştir, görse tenler, savaş meydanında dirilişin ruhu adına yeminler içmiş ant içmiştir,

İmam Hüseyin’in Fedakârlığı, muaviye´nin hilafeti zamanında bile çok acı durumunlar katliamlar gördü yaşadı, baskılar altında kaldi, muaviyenin çıkarttığı din adına yasalar, şeriatlar, fetvalar fermanlar hükümler yazdığı, din adına yalan uydurma hadisler ,ve ayetler Aliden Ali evladından olanı yoluna çekmek yoluna bağlamaktı ehlibeyte savaş açan yıllarını savaşarak geçiren Muaviye, Muhammedîn bıraktıklarını yok etti yağmalattı ,eserlerini hiçe yazdı yaktı yıktırdı, Muhammede bağlı olanlar, Aliden evladından olanlar, boyun eğmedi, Şah hüseyninin yanında yerini Aldı Ali Allah dostu sensin ya Hüseyin dediler Muhammedîn alinin bıraktığı emanetsin dediler, Muaviye acımasız oldu,kafirlikle lanetlenen Muaviye acımasız yollara baş vurdu, hilafetin başına gelmek, evladını getirmek bir gelecek neslini yezit nesline emanet etmektir dedi, Alinin Muhammedîn evlatlarının ismini yasakladı durmadan kendi temellerini atıp pekiştirdi, halk yezittin hilafetine karşı çıktı, dinimiz böyle değil Muhammedîn Alinin evlatlarının teninden olamazsin, sen hilafetin kavgasindasin, gadir humda, Muhammed - Aliyi bıraktı halife ilk halife Ali odur, sen kendi başına halifelik ilan ediyorsun hilafet devletini kuruyorsun, islamda yeri yoktur dediler, Muaviye, ben İslamım dedi, halk dedi, Alinin sancağı yeşildir, senin sancağın yeşil değildir, Alinin adaleti Allahin Muhammedîn adaletidir ,Muaviye’nin emri ile Muaviye’nin oğlu yezit ile, Muhammed aliden olanların ve o soydan gelenlerin kerbelada öldürülmeleri istendi, Hz. Müslüm, Küfe Şehitlerinden, yezit öldüdürttü, hüseyinin ordusundandır hz müslüm, Muhammed demiştir, müslüm bendendir, benim ehlibeytim diye onu Allah Müslüman kıldı Müslüman demek inanmaktır Müslüm inandı inancı bizdendir, Müslüm Şah hüseynidendir ordusunda yerini alacak, şehit edilecek,her kim şehit ederse o lanetlenecektir onun yolunu terk edin lanetlenenin yolunu terk edin, Muaviye yezit dedi biz öldürmedik, bizim dinimiz Müslümdür bizler müslümanız, halk dedi, Müslüm Şah hüseyninin yanında yerini aldı senin evladın yezit, Şah hüseyniden olmadı Şah Hüseyin yanında yerin alana karşı savaş açtınız, Muaviye ehil Muhammedîye dinini getirdi, halk dedi sen kimsin, Muhammedîn bıraktığı Alidir halife, sen hilafet devletini kurdun, aliyi saymadın, Ali evladı Şah İmam Hasanı saymadın, sen Ali evladı Şah hüseyinide saymadın . Muaviye oğlu yezitti halife getidin, halk dedi senden değiliz, halk dedi, imamların postu var, Allahtan onlara post verildi, halifelik Alinin soyundan gelenlerdir, Muaviye düşündü, aklına gelen, doğrunun zıt eşi dedi yanlış, gerçeğin zıt eşi dedi hakikatsiz, ya dedi gerçek postunun zıt eşi nedir ,düşündü aklına geldi, sahte sahte sahte dedi, ve postun sahtesi ise, mana olarak, Sünni, Muaviye Sünnilik getirdi, dünyaya bu din bu inanç, İslam Müslümanlık diye Sünnilik diye yutturdu, Aliden olan evlatlarını katlettirdir, muaviyenin ölümünden sonra yezit babasının minderine oturdu tahtına oturdu, yeminler olsun dedi ehlibeyti yok edeceğim öldüreceğim katledeceğim,

İmam Hüseyin’in Fedakârlığı, yeziti tanımaması, yezitten olmaması yezide dönmemesi, yeziti ne halife nede hilafetin başı olarak görmemesi ve Razı olmamasıdır, baskıların zulümlerin yıllardır asırlardır devam edip gelmesi, taht kavgasıdır, dünyada adaletsizliğin şerefsizliğin kavgasıdır, Alevilikte adaletten Muhammed aliden olanlar taht kavgasında degildir ,post kavgasında değildir mazlumun yanında, ezilenin sömürülenin yanındadır, bırakılan emanetin yanındadır, Maraş da, çorumda, sivasda, gezi direnişine kadar gezi direnişin ruhunda Şah hüseyinin mazlumun yanında olması vardır Allah eyvallah hak ola hak olanlar yolunda ola fedakâr olanlar aşkına pir Teslim Abdal ocağımdan pir nefesin aşkına seyit pir benlim abdal aşk ile lanet olsun yezitte lanet olsun yezitten olana, lanet olsun yezitte lanet okumayana, lanet olsun yezittin hilafetine bağlanana yezitte belini bağlayana, lanet olsun saltanat kavgasında lanetin halkasında olanlara, mümine ya ali ya hak ya hak ya hak ya hak Muhammed ali, yazan seyit pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR