TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Yönlendirme Metotları

Yönlendirme Metotları
1 Mayıs 2014, 20:24

Yönlendirme Metotları

Yönlendirme Metotları, mana yazılarımdan,   Alevilikte eline diline beline sahip olmakla yoluna bağlı olmak yolunu sürmek, bilinçaltını yönlendirmek, verimli olmak rehber mürşidin pirin yöntemleri iledir, danışmanlık,  geliştirmenlik,  eğitimsellik,  üst yapıya varabilmek,  üst yapı derken Alevilikte mana olarak mevkisin mertebesine erdirmek demektir, irşat etmektir  insan yaşamında her şey güçtedir kendi gücündedir enerjidir, mana olarak buzları eritmek veya ateşi yakmak veya donmaktan korunmak veya başa gelmedik olan he türlü beladan korunmak insanın zihin düşünsel mantık ile tekniklerini bilme okuması demektir insan kendini bilen keşfedendir hayal kırıklığına uğrayabilir kendini hayal kırıklığına uğratmamaktır, yaşamı insanın deneyimdir sınavdır öğrenim farkları çok ayrıdır, bir yere insan odaklanıyorsa seçimini yapabilmektir insan beyni ile hücrelerini geliştirmektir, hücrelerinde işlem yapabiliyor bu muazzam gücü geliştirmek insanin elindedir, evinde olsun dışarıda olsun veya bir kuyunun içinde veya bir zindanda hapsedilmiş müebbet olsun veya sürgünde olsun açlık susuzluk çeksin yine de kendi yapabilecek çok güce sahip olan insandır kendi kapasitesine sahip olan insandır, kendi düşüncelerini duygularını belirleyecek davranışlarını belirleyecek kendi hakkınde neler biliyor görecek her şeyin beyninde kalbinde ruhunda olduğunu anlayacak zihnin temel olarak bilinçaltı olmasıdır incelemesidir, anasırda ise, rasyonel metotlari, gerimsel metotlari, olumsar metotları, yıkım metotları, gelişimsel metotlari, oturaklaşma metotları ve ölüm metotlarıdır ve sonsuzluğun erişim metotlarıdır, bunlar çok çok farklıdır bilinçli olmak zihnin taraması tercihini yapması araştırması, kimine "dar" denir, "geniş" denir ve son olarak "ilmi" denir, bunlar da anasırlardandır, bilincaltı depoya benzer nefes iledir, yol iledir, hak iledir sır iledir zahirden batına ermek iledir, alnında "b" sırrın bilmek iledir levh-i kalem ol mahfuz denir, bezmi elestinde var oluşuna kadar gelişiminden gidişine kadar dönmesine kadar bilir, bütün yaşamını mana olarak bir filme çeker kameraya almış çekmiş gibi tek tek hatırlamak çözmek iledir, insan beynin zihnin hücreleri milyarlarca kilometredir dünyayı kat kat eder güce sahiptir, insana dair olanı kontol eder bilir yani mana olarak, anasırlardır ayrıdır, çiroa cağı, uyanma cağı , ölme cağı, dirilme cağı, sindirme cağı, dolaşım cağı, kan dolaşım cağı, bunlar büyük ilmin kazandırdığıdır, avantajları ise çok yüksektir bilinçaltını kullanarak hayata gecirir, istedigini yapabilir kusursuz günahsız erişimine sağlanabiliniz, insan mertebesinde,

Yönlendirme Metotları, taş cağından çıkmaktır, ilim cağına girmektir, don cağına girmektir don cağı derken manada ölmek dirilmek ölmüş ölü olursun, yeniden vücut bulursun yeniden ruh beden bulur don cağı denir, kör cağı yok eder, sağır çağı yok eder lal cağı yok eder, özün cağını getirir, batınıdır, her gelişmesi ise levh-i güzelliktedir seslerini bilir ahenklerin bilir kendi kontolunu bilir, konuşmadan önce her konuşacağı sözleri bilir, kendini süreçten geçirmişlerin mürşidi kâmil olmuş ilim irfanında ihsan en üstün mertebesi demektir, dar-ı  ab- ı an manada ise teni teri ile hak olmak hayat veren ile olmak hayat vermektir hayat ağacı olmaktır hayat vermektir nefes vermektir, kendini bilmek arka çıkmak haddini bilmektir asla insan kıramaz ezemez incitemez asla hiç bir cani bile incitemez, takdirini tebrikleri kabul edicidir, attiği adımları doğrudur kıldan ince köprüden geçendir kendi ise kıldan ince doğdurur,

Yönlendirme Metotlari, kötü düşünmeyi kötü zihin edinmeyi kötü hayal gücünün oluşturulmasını kötü nefsi yok eder yok bilir, her nefesi her adım adımını gerçeklere dayalıdır gerçekler ile iç içedir sorumluluğunu bilir insanlığından çıkmaz, kuş ile kuş olur bülbül ile bülbül olur, manada ise kanat açandır kanat ehlidir, manada ise karınca ezmez karınca ile karınca olur, birlik içeren hisleri besler bir yol alır iyiye yönlerini korkusuzca sahip olduğu yolunda ilerler müthiş gücün kimseler durduramaz, baskı altına alamaz sömürmez dünyasını işgal edemez,  İnsani geleceğe yönlendirir yönlendiren büyük nokta ise bilinçaltı kayıtlar ile zaman altında kalır bin yıl geçse bile günün ayın tarihin saatin bilir  ayan beyan olur batın olur bilir , direnç gösterir doğruya bağlılığın sürer yol alır

Yönlendirme Metotları, beyinden darbe vurmak değil, beyini sıfırlatmak değil, başkasının emir vermesi ile kendini yok etmesi yok bilmesi değil, Yönlendirme Metotları, yanlış emirlerin yanlış komutlar verenin hemen anında süzmesidir bilmesidir sezmesidir, Yönlendirme Metotları, bilgisayar dünyasında virüs üretenler tüm hafızaları sileceklerini sansalar yok edeceklerini savaş açmakla zafer kazanacaklarını sansalar bunlar belirli bir hedefleri virüs olarak vururlar, Yönlendirme Metotları, ilim görmüşleri virüs ile vuramaz, hayatın en çok zor olduğu koşullara bile kendilerini kabul ettiremezler, yolun yezitti kendini sevdiremez kimseler sevemez lanet edilmişler lanet halkasında olanlar sevilemez sevemezler lanet olsun eli kanlı yezitte lanet okundu yezitte pir ocağım pir Teslim Abdaldan hak eyvallah gerçeğe hu mümine ya ali, seyit pir benlim abdal yol ile hak ile Allah eyvallah gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR