TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Ayasofya'da Cem

Ayasofya’da Cem
7 Nisan 2014, 15:09
Ayasofya’da Cem


Ayasofya’da Cem, mana yazılarımdan, Ayasofya’da Cem, Alevilikte, kan dökmek kanın dökülmesi yasaktır, insanların boğazlanması din uğruna ancak süfyanlıkta vardır, Alevilikte eline diline beline bağlı sahip kalmaktır, Aleviliğe karşı savaş açanlar belden soydan gelenleri katliam ederek, bırakılan iki emanetin sonsuzluğunu bilmeyenler, geçmişte süfyandan olanlar çok katliamlar ederek bu katliamların sorumlusunu Alevilerin üzerine atmak istemiştir, Alevileri din düşmanı hoş görüsü olmayan ilan etmişlerdir, Alevileri tek tip zihniyet diye ilan etmişlerdir bunlar yalan iftiralardır, geçmişte çok yerler işgal edilmiş mallarına mülklerine ziynetlerin her şeylerine sahip çıkan süfyan zihniyeti, kendi toplumlarını birlik içinde kışkırtarak din elinizden kuran elinizden gidiyor diye ancak kendi tahtına yapışan, kendi tahtı uğruna ümmet yaratan kul köle edenlerdir, her ellerine geçirdikleri yerde, namaz kılmak için din kardeşler demiştir işgal edilen yerler, zulme uğratan halkı dininden dolay diğer dinden olanlara hoş görü ile bakmaman benden değilsin benden olamazsın tek benim gibi olacaksın diyen zihniyet yolun yezitti olan zihniyettir, geçmişi ile bir yerin, evveli yerin halka açık her ibadete acık yerlerin tek kendine açması tek kendine bağlaması kendisinin yönetimine almasındandır, bakmışsın tapuna,, bakmışsın kilise, bakmışsın cami, bakmışsın havara, bakmışsın diğer dinlerin mevcudiyetinin devamına giren ,,o der benim yerimdir o der benim yerimdir, geçmişine bakarsak, durmadan şekiller vererek kapısı bacası yak tavanı yok duvarları yak içinde bulunan eşyaları bizim kültürümüze dinimize uygun değil bunlar başkasınındır başka eserleri kabullenemiyoruz diyen yolun yezitti zihniyet, büyük tarihi katliamında gerçekleştirmiştir, sonraki zamanda ise, diğer dinden olanlar hak Muhammed ali dinini sevgi dinini bilmiş yaşamak istemiştir yolunu aliye Aleviliğe bağlamıştır, gerçek yolun bırakılan iki emanetin olduğunu bilenler görenler ise, onlarda demiştir niyetimizi sorarsanız bizde orada cem edelim cem sürelim, talepler ise, farklıdır, kimi namaz kılmak ister halen o yolun yezitti olan zihniyetin taşır, ibadet der şekil verir kıldığı namazı boştur kabul olmaz insan boğazlar, kan döker,, Alevilikte ise, ata Hak Muhammed Alidir, yol Alidir, yoluna bağlanan ker beladan şah hüseyindendir, insanlık adına talepler ise, dini kavgaların savaşların olmaması icin,savundugumuz yetmiş iki milleti bir görmektir, kararımız ise ,,Ayasofya’da değerler korunsun, tarihi değerler yok edilmesin kıyıma uğramasın, oranın müze olması daha iyidir, günümüzün dünyasında ise, oranın cami edilmesi dünyada tekten cami olması isteniyor, yolun yezitti olanların tek başlarına karar almaları imkansızdır, yolun yezitleri tek zihniyet ile hiç bir dini tanımadan kafir olarak kalmak yaşamak arzularını ise dini kullanmak siyaseti kullanmaktır, lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezidine, pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile seyid pir benlim abdal gerçeğe hu mümine ya ali ya hak Muhammed ali gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR